Milieuonderzoek

In een aantal gevallen dient u als persoon of als bedrijf een milieuonderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u een vergunning aanvraagt.
 • Als u bouwplannen heeft.
 • Wanneer u klachten uit de omgeving krijgt.
 • Als u een verzoek daarvoor van de overheid ontvangt.
 • Als dit is voorgeschreven in uw vergunning of een na te leven norm.


Bonekamp Advies helpt u graag bij de uitvoering van dat milieuonderzoek. U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan onderzoeken, inspecties en keuringen.

Specialistisch onderzoek

Voor zeer specialistische zaken werken wij samen met een aantal deskundige onafhankelijke bureaus. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld geur-, stikstofdepositie-, bodemonderzoek en onderzoek gevaarlijke stoffen. Wij verwijzen u door of we blijven betrokken als coördinator/projectleider. De keuze is aan u. Ons credo daarbij is: alleen onderzoek als het zinvol is. Quickscan op locatie Voor de meeste ruimtelijke ingrepen zijn vaak meerdere onderzoeken vereist. Schakelt u ons in een vroeg stadium in dan kunnen wij deze onderzoeken combineren en onnodig of dubbel werk voorkomen. Aan de hand van een quickscan op locatie doen we u een voorstel met daarin:

 • De noodzakelijke onderzoeken.
 • De wijze van uitvoering.
 • De kosten en het risico.


U bespaart kosten en tijd met deze investering in het voortraject!

Daarnaast zijn de uitgangspunten van de onderzoeken op elkaar afgestemd. De onderzoeken zijn daardoor voor meerdere doelen te gebruiken en u voorkomt afkeuring door de gemeente.

Verschillende milieuonderzoeken

De onderzoeken die Bonekamp Advies voor u uitvoert, dan wel coördineert hebben betrekking op:

 • Bodem.
 • Afval- of grondwater.
 • Akoestiek/geluid.
 • Geur en luchtkwaliteit.
 • Flora en fauna.
 • Archeologie.
 • Energiebesparing.
 • Bomeneffectanalyse.
 • Hydrologie.
 • Planschade.
 • Lichthinder.
 • Bedrijven en milieuzonering.
 • Externe veiligheid.
 • Stikstofdepositie (PAS).


Wilt u meer weten over onze onderzoeken of over Bonekamp Advies, neem dan contact met ons op. We maken graag een vrijblijvende afspraak met u.

Terug naar overzicht

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier