Dienstverlening

Voor initiatiefnemers (ondernemers) met bouw- of verhuisplannen is het vaak lastig om zich een weg te banen door de wet- en regelgeving van het omgevingsrecht.

Bonekamp Advies heeft al meer dan vijftien jaar ervaring in het begeleiden van (bouw)projecten. Wij weten dus waar we over praten en zetten onze ervaring graag in voor een vlotte realisatie van uw huisvestingsplannen. In de praktijk betekent dat voor u, dat wij:

  • Uw reken- en tekenwerk verzorgen.
  • Vergunningaanvragen opstellen, indienen en volgen.
  • (Milieu)onderzoeken uitvoeren en begeleiden.
  • Ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen opstellen, indienen en volgen.
  • In samenspraak de aannemersselectie uitvoeren en een bouwteam samenstellen.
  • Uw (bouw)projecten begeleiden en coördineren.
  • Juridisch advies geven en procedures begeleiden.

Bonekamp Advies Twello SPECIALISEERT ZICH IN DE VOLGENDE ONDERWERPEN

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier