Ruimtelijke ordening

Past uw (bouw)plan niet binnen de huidige bestemde functie van de locatie, dan moet het bestemmingsplan gewijzigd of herzien worden. Dit kan soms met een ontheffing of vrijstelling, maar meestal moet er een compleet nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Wet ruimtelijke ordening Het traject voor uiteindelijke toestemming start meestal met een principeverzoek aan de gemeente. Stemt de gemeente ermee in dan start de ruimtelijke procedure. Dat betekent dan meestal dat u een goede ruimtelijke onderbouwing op moet stellen. Een goede ruimtelijke onderbouwing is een rapport waarin aangetoond word, dat het aanvaardbaar is om medewerking aan het project te verlenen.

Goede ruimtelijke onderbouwing

Wij maken deze ruimtelijke onderbouwing graag voor u. De onderwerpen die daarin aan de orde komen zijn:

  • Beschrijving van het plan.
  • Geldende juridisch-planologische situatie.
  • Toetsing aan rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. 
  • Toetsing aan milieuregelgeving, ruimtelijke criteria, cultuurhistorie, landschap, water, flora en fauna.
  • Economische uitvoerbaarheid.
  • Gevolgde wettelijke procedures en planning.
  • Conclusie over haalbaarheid en uitvoerbaarheid.


Blijkt tijdens de procedure dat onderwerpen verder uitgediept moeten worden, dan voeren wij die aanvullende onderzoeken zelf voor u uit. Bestemmingsplan Is een ruimtelijke onderbouwing voor de gemeente niet voldoende, dan moet u een nieuw bestemmingsplan indienen. Bonekamp Advies helpt u daar graag bij. Wij stellen met onze partners een compleet bestemmingsplan voor u op en leveren dit kant en klaar aan in het door de gemeente gewenste (digitale) formaat. Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Een toelichting (verantwoording van de gemaakte keuzes).
  • De regels (beschrijving van de manier waarop de grond gebruikt mag worden).
  • Een verbeelding (plankaart).


Haalbaarheid Bonekamp Advies toont de haalbaarheid van uw plan aan en gaat in op beleid, milieu, water, verkeer en economische uitvoerbaarheid. Wij verzorgen voor u alle aspecten van de Wet ruimtelijke ordening. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Bonekamp Advies. We vertellen u er graag meer over.

Ontwikkeling bouwproject

Procesmanagement via Bonekamp Advies! Laat uw procesmanagement uitvoeren door Bonekamp Advies. Wij begeleiden uw project succesvol van A tot Z en u hebt er zelf geen omkijken naar.

Terug naar overzicht

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier