Procesmanagement

Vergroot uw kansen op succes en laat uw project managen door Bonekamp Advies!

Procesbegeleiding

Uw plannen vragen om onafhankelijke, betrouwbare, deskundige en daadkrachtige aansturing. Bonekamp Advies begeleidt en coördineert uw project van A tot Z. Dat houdt in:

  • Maken van ontwerpen.
  • Verzorgen van reken- en tekenwerk.
  • Opstellen van bestekken.
  • Selecteren van aannemers.
  • Formeren van bouwteam.
  • Kwaliteitsbewaking.
  • Dagelijks toezicht op uitvoering van het werk.


Succesvol procesmanagement wordt bepaald door goede communicatie, deskundig inzicht, het juiste bouwteam, goed toezicht en strenge budgetbewaking. Procesmanager en projectmanager Bonekamp Advies denkt graag in een vroeg stadium met u mee. Is de huurder of gebruiker bekend, dan houden we tijdens de (voorbereidingen van de) bouw rekening met het toekomstig gebruik. Zo voorkomen we een onlogische of inefficiënte bouwmethodes. Wij nemen namens u zitting in de projectgroep en communiceren met de overheidsinstanties. Daarnaast verzorgen we graag uw presentatie tijdens inloopavonden en we verstrekken informatie aan de omwonenden. Natuurlijk wijzen wij u tijdens het bespreken van de mogelijkheden van uw plannen op potentiële knelpunten en alternatieven.

Eén aanspreekpunt

Gedurende het gehele traject heeft u één aanspreekpunt, daardoor kunnen we adequaat reageren op wijzigingen of problemen. We voegen de wensen, eisen en verplichtingen van alle betrokken partijen samen tot een werkbare en praktische uitvoeringsaanpak. U houdt zich bezig met de grote lijnen, wij doen de rest!

Kennismaken

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We maken graag kennis met u!

Terug naar overzicht

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier