Vergunningaanvraag

Ondanks de intrede van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het voor leken een hele kluif om een vergunningaanvraag op te stellen en in te dienen. Daar komt bij dat deze aanvraag veelomvattend is en geen momentopname moet zijn.

Aanvraag uitbesteden

Onze aanpak bij het opstellen van eenvoudige en complexe gecoördineerde vergunningaanvragen en/of meldingen is in alle gevallen hetzelfde. Wij zien uw aanvraag als een basis om uw toekomstplannen en ideeën te verwezenlijken. In overleg met u bepalen we de aard en de omvang van uw aanvraag. In de praktijk houdt dat in:

  • we denken strategisch met u mee
  • we dragen ideeën en tips aan
  • we leggen verbanden
  • we kijken naar omgeving, kansen en bedreigingen
  • we brengen flexibiliteit in
  • we anticiperen op jurisprudentie en wet- en regelgeving
  • we benutten de wettelijke mogelijkheden

Resultaat

Door deze aanpak komen we snel tot een resultaat dat voldoet aan de door de overheid gestelde vereisten. Omdat we alle noodzakelijke bijlagen (onderzoeken, reken- en tekenwerk) zelf verzorgen, sluiten deze goed aan op de uitgangspunten van uw vergunningaanvraag. Beschikt u al over onderzoeksrapporten, dan bekijken we of deze bruikbaar zijn om onnodige kosten voor te blijven. Moeten er voorzieningen getroffen worden, dan worden deze zo goed mogelijk ingepast in uw investeringsplan. Indienen, bewaken en volgen Hebben we de vergunningaanvraag opgesteld en ingediend, dan bewaken wij voor u de wettelijke procedures en onderhouden het contact met het bevoegd gezag. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag niet onder op de stapel komt te liggen. Komt uw aanvraag in een bezwaar- of beroepsprocedure, dan treden wij op als uw belangenbehartiger en adviseur.

Meer weten? Maak gebruik van onze kennis en kunde en besteed de uitvoering van uw aanvraag uit aan Bonekamp Advies. Neem contact met ons op en we vertellen er graag meer over.

Terug naar overzicht

Neem contact op voor meer informatie

Klik hier